Aanbod

GroeiBriljant is een praktijk die zowel ambulante begeleiding als begeleiding op de praktijk in Hilversum aanbiedt. Mijn doel is om kinderen/jongeren te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en het verkrijgen van een actieve rol in de samenleving. Inclusie staat centraal.

Leespraat

Voor kinderen/jongeren die moeite hebben met lezen en communiceren, bied ik het programma Leespraat aan van Hedianne Bosch. Dit programma is speciaal ontwikkeld om de taalvaardigheid te verbeteren en communicatievaardigheden te ontwikkelen. Samen met de kinderen/jongeren én hun ouders of verzorgers werk ik aan het vergroten van de woordenschat, het verbeteren van de uitspraak en het bevorderen van de sociale gespreksvaardigheden. Door middel van interactieve oefeningen en individuele begeleiding helpt GroeiBriljant kinderen/jongere om zelfvertrouwen te krijgen in hun communicatie en beter te kunnen functioneren in de maatschappij.

Rekenvoorberijding &rekenlijn

Daarnaast biedt GroeiBriljant ook Rekenvoorbereiding en Rekenlijn aan, een programma dat gericht is op het ontwikkelen van rekenvaardigheden. Veel kinderen/jongere met een ontwikkelingsuitdaging ervaren moeilijkheden op het gebied van rekenen, wat hun dagelijks leven kan beïnvloeden. Met behulp van de Rekenlijn wil ik deze doelgroep ondersteunen bij het verbeteren van hun rekenvaardigheden en het vergroten van hun zelfstandigheid. Ik werk samen met de kinderen/jongere aan het begrijpen van rekenconcepten, het oefenen van reken strategieën en het toepassen van rekenvaardigheden in alledaagse situaties.

Ouderbegeleiding

GroeiBriljant hecht veel waarde aan een nauwe en betrokken samenwerking met ouders/verzorgers. Ik geloof dat het stimuleren van de ontwikkeling van een kind vanuit meerdere contexten essentieel is. Daarom bied GroeiBriljant ouderbegeleiding aan. De ouderbegeleiding is gericht op het verstrekken van informatie en het bieden van ondersteuning aan ouders, zodat zij deze kennis kunnen integreren in hun dagelijks leven. We bespreken de doelen en behoeften van het kind en bieden praktische tips en strategieën om samen deze doelen te bereiken. Ik moedig ouders aan om actief deel te nemen aan het leerproces van hun kind en bieden handvatten om dit op een effectieve en positieve manier te doen. Samen streven we ernaar om het kind te helpen groeien en schitteren in zijn/haar ontwikkeling.

Professioneel & betrokken

Of het nu gaat om lezen, communiceren, rekenen en/of ouderbegeleiding, bij GroeiBriljant streef ik ernaar om kinderen/jongere/ te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en een actieve rol te krijgen in de samenleving. Als begeleider ben ik professioneel, betrokken en bied ik individuele begeleiding die is afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van elk kind/jongere. Ik geloof dat iedereen de mogelijkheid heeft om te groeien en te schitteren, en ik ben er om hen daarbij te ondersteunen.

Neem vrijblijvend contact met mij op en we kijken samen naar een passend aanbod, waarbij het denken in mogelijkheden voorop staat.